+90 0322 248 05 08

سیستم های کنترل اتوماتیک درب

موتورهای براش و برس ، کارتهای کنترل ، فوتوسل ، رادار ، سوئیچ های موقعیت و کیت درب اتوماتیک توسط تیم حرفه ای ما تولید می شوند.

پشتیبانی 24/7

کارکنان خبره ما به عنوان اطلاعات فنی به شما در هر موضوع کمک می کنند.
تلفن: 0534 365 09 73

کارت کنترل تولید داخلی

کارتهای کنترلی که باید در موتورهای برس و برس استفاده کنید توسط مهندسین مجرب ما تولید می شوند.