+90 0322 248 05 08

İtalyan motor sürücü 24V 40V

  • Kapı açılma yönünde farklı 3 kademeli hız ayarıyapabilme özelliği (1-2-3- parametreler açılma hızı açılma yaklaşma mesafesi yaklaşma hızı) mevcuttur.
  • Kapı kapanma yönünde farklı 3 kademeli hız ayarı yapabilme özelliği 

(4-5-6-parametreler kapanma hızı, kapanma yaklaşma mesafesi, kapanma yaklaşma hızı) bulunur…

  • Kapının açık kalma süresi 1-60 sn saniye arasında ayarlanabilir…
  • Kapının Fotoseli’nin arıza yapması durumunda kapı çalışmaya devam etmekte ve

ekranda fotosel arızası olarak uyarı göstermektedir...

  • İlk enerji verildiğinde kullanılan öğrenme modu’nda hızı değiştirilemez otomatik olarak ayarlanır…
  • Kısmi açılma mesafesi ayarı kış modu’nda kullanılır,

kullanılacak mesafe konumuna göre % oran verilerek ayarlar